AzitroLEK® 500 tabl. powl.(500 mg) - 3 szt.

Substancja czynna Azithromycin
Nazwa preparatu AzitroLEK® 500 tabl. powl.(500 mg) - 3 szt.
Producent Sandoz
Zawartość opakowania 3 szt.
Kod EAN 5909990573752
Refundowany tak
Bepłatny dla seniorów 75+ nie
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Poziom odpłatnosci 50%
Cena pełnopłatna 19,65 PLN
Wysokość dopłaty (50%) 15,10 PLN
Zakres wskazań objętych refundacją (50% ) Mukowiscydoza; We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Leczenie niżej wymienionych zakażeń, wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę: ostre bakteryjne zapalenie zatok obocznych nosa (właściwie rozpoznane); ostre bakteryjne zapalenie ucha środkowego (właściwie rozpoznane); zapalenie gardła, zapalenie migdałków; zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (właściwie rozpoznane); łagodne do umiarkowanie ciężkiego pozaszpitalne zapalenie płuc; zakażenia skóry i tkanek miękkich; niepowikłane zapalenie cewki moczowej i szyjki macicy wywołane przez Chlamydia trachomatis. Należy uwzględnić oficjalne zalecenia dotyczące stosowania leków przeciwbakteryjnych.
Dawkowanie Doustnie. Dorośli. W leczeniu niepowikłanego zapalenia cewki moczowej i szyjki macicy wywołanego przez Chlamydia trachomatis: 1000 mg jednorazowo. We wszystkich pozostałych wskazaniach: 500 mg raz na dobę przez 3 kolejne dni; alternatywnie, taką samą dawkę całkowitą (1500 mg) można podawać przez 5 dni: 500 mg w 1. dniu leczenia i po 250 mg od 2. do 5. dnia leczenia. Dzieci i młodzież. U dzieci i młodzieży o mc. >45 kg można zastosować tabletki, w dawkach zalecanych dla dorosłych. U dzieci o mc. <45 kg stosować zawiesinę. Dzieci >1 rż.: 10 mg/kg mc. raz na dobę przez 3 dni; alternatywnie, taką samą dawkę całkowitą (30 mg/kg mc.) można podawać przez 5 dni: 10 mg/kg mc. w 1. dniu leczenia, a następnie po 5 mg/kg mc. przez następne 4 dni. Dane dotyczące stosowania leku u dzieci w 1. roku życia są ograniczone. Dawkowanie w leczeniu zapalenia gardła wywołanego przez Streptococcus pyogenes stanowi wyjątek. Wykazano, że w tym wskazaniu azytromycyna była skuteczna u dzieci podawana w dawce pojedynczej 10 mg/kg mc. lub 20 mg/kg mc. przez 3 dni. Maksymalna dawka dobowa wynosiła 500 mg. Obie dawki dawały porównywalny efekt kliniczny, mimo że dawka 20 mg/kg mc. powodowała bardziej znamienną eradykację bakterii. Jednak penicylina jest lekiem pierwszego wyboru w zapaleniu gardła wywołanym przez Streptococcus pyogenes i w zapobieganiu późniejszej ostrej gorączce reumatycznej. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (GFR 10-80 ml/min) oraz u pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby modyfikacja dawki nie jest konieczna. U pacjentów w podeszłym wieku stosuje się te same dawki, co u dorosłych; ponieważ u osób w podeszłym wieku mogą występować stany sprzyjające proarytmii, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na ryzyko rozwoju zaburzeń rytmu serca, w tym zaburzeń typu torsade de pointes. Sposób podania. Lek należy podawać w pojedynczej dawce dobowej; można przyjmować go w trakcie posiłku. Gorzki smak zawiesiny można złagodzić, popijając lek sokiem owocowym. Tabl. 500 mg można podzielić na równe dawki.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL

Wszystkie preparaty zawierające Azithromycin

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Sumamed® tabl. powl.(500 mg) - 3 szt. 3 szt. 50% 20,77 PLN 25,32 PLN
Sumamed® kaps.(250 mg) - 6 szt. 6 szt. 50% 20,77 PLN 25,32 PLN
Sumamed® proszek do sporz. zaw. doustnej(100 mg/5 ml) - but. 20 ml but. 20 ml 50% 14,50 PLN 18,29 PLN
Sumamed® forte proszek do sporz. zaw. doustnej(200 mg/5 ml) - but. 20 ml but. 20 ml 50% 23,68 PLN 31,26 PLN
Sumamed® forte proszek do sporz. zaw. doustnej(200 mg/5 ml) - but. 30 ml but. 30 ml 50% 30,22 PLN 41,60 PLN
Oranex® granulat do sporz. zaw. doustnej(100 mg/5 ml) - but. 20 ml but. 20 ml 100% (-) PLN 28,61 PLN
Oranex® granulat do sporz. zaw. doustnej(200 mg/5 ml) - but. 20 ml but. 20 ml 100% (-) PLN 43,45 PLN
Sumamed® tabl. powl.(125 mg) - 6 szt. 6 szt. 50% 21,83 PLN 24,11 PLN
Sumamed® tabl. powl.(500 mg) - 2 szt. 2 szt. 50% 17,02 PLN 20,05 PLN
Sumamed® proszek do sporz. roztw. do inf.(500 mg) - 5 fiolek 5 fiolek 100% (-) PLN 0,00 PLN
Oranex® granulat do sporz. zaw. doustnej(200 mg/5 ml) - but. 30 ml but. 30 ml 100% (-) PLN 58,51 PLN
Azimycin® tabl. powl.(250 mg) - 6 szt. 6 szt. 50% 17,37 PLN 21,92 PLN
Azimycin® tabl. powl.(500 mg) - 3 szt. 3 szt. 50% 14,53 PLN 19,08 PLN
Azibiot® tabl. powl.(500 mg) - 3 szt. 3 szt. 50% 14,48 PLN 19,03 PLN
Azitrox 500 tabl. powl.(500 mg) - 3 szt. 3 szt. 50% 14,53 PLN 19,08 PLN
AzitroLEK® 250 tabl. powl.(250 mg) - 6 szt. 6 szt. 50% 20,77 PLN 25,32 PLN
AzitroLEK® 500 tabl. powl.(500 mg) - 3 szt. 3 szt. 50% 15,10 PLN 19,65 PLN
Azyter krople do oczu, roztw.(15 mg/g) - 6 pojemników 0,25 g 6 pojemników 0,25 g 100% (-) PLN 29,99 PLN
Nobaxin tabl. powl.(500 mg) - 2 szt. (1 blister x 2) 2 szt. (1 blister x 2) 50% 11,87 PLN 14,90 PLN
Nobaxin tabl. powl.(500 mg) - 3 szt. (1 blister x 3) 3 szt. (1 blister x 3) 100% (-) PLN 19,46 PLN
AzitroLEK® proszek do sporz. zaw. doustnej(100 mg/5 ml) - but. 20 ml but. 20 ml 50% 14,16 PLN 17,95 PLN
AzitroLEK® proszek do sporz. zaw. doustnej(200 mg/5 ml) - but. 20 ml but. 20 ml 50% 19,26 PLN 26,84 PLN
Azycyna® tabl. powl.(250 mg) - 6 szt. (2 blistry x 3) 6 szt. (2 blistry x 3) 50% 17,94 PLN 22,49 PLN
Azycyna® tabl. powl.(500 mg) - 3 szt. (1 blister x 3) 3 szt. (1 blister x 3) 50% 8,86 PLN 13,41 PLN
Azitrin® tabl. powl.(250 mg) - 6 szt. (2 blistry x 3) 6 szt. (2 blistry x 3) 100% (-) PLN 16,65 PLN
Azitrin® tabl. powl.(500 mg) - 3 szt. 3 szt. 100% (-) PLN 16,35 PLN
Zetamax granulat o przedł. uwalnianiu do sporz. zaw. doustnej(2 g) - but. 60 ml but. 60 ml 50% 23,14 PLN 42,10 PLN
Canbiox tabl. powl.(500 mg) - 3 szt. 3 szt. 50% 8,86 PLN 13,41 PLN
Macromax tabl. powl.(500 mg) - 3 szt. 3 szt. 100% (-) PLN 11,09 PLN
Azigen tabl. powl.(250 mg) - 6 szt. 6 szt. 100% (-) PLN 18,97 PLN
Azigen tabl. powl.(500 mg) - 3 szt. 3 szt. 100% (-) PLN 18,97 PLN
Bactrazol tabl. powl.(500 mg) - 3 szt. 3 szt. 100% (-) PLN 12,45 PLN
AzitroLEK® proszek do sporz. zaw. doustnej(200 mg/5 ml) - but. 30 ml but. 30 ml 50% 20,24 PLN 31,62 PLN
Azithromycin Genoptim® tabl. powl.(500 mg) - 3 szt. 3 szt. 100% (-) PLN 19,58 PLN
Azycyna® tabl. powl.(500 mg) - 12 szt. 12 szt. 100% (-) PLN 52,16 PLN
Azycyna® granulat do sporz. zaw. doustnej(200 mg/5 ml) - but. 20 ml but. 20 ml 50% 14,88 PLN 22,46 PLN
Azycyna® granulat do sporz. zaw. doustnej(200 mg/5 ml) - but. 30 ml but. 30 ml 50% 14,68 PLN 26,06 PLN
AzitroLEK® proszek do sporz. zaw. doustnej(200 mg/5 ml) - but. 37,5 ml but. 37,5 ml 50% 24,74 PLN 38,96 PLN
Azitrox Z proszek do sporz. zaw. doustnej(200 mg/5 ml) - but. 29 g but. 29 g 100% (-) PLN 18,63 PLN
Azithromycin Krka tabl. powl.(500 mg) - 3 szt. 3 szt. 100% (-) PLN 12,00 PLN
AzitroLEK® 500 tabl. powl.(500 mg) - 6 szt. 6 szt. 100% (-) PLN 25,20 PLN
Sumamed® tabl. powl.(500 mg) - 6 szt. 6 szt. 100% (-) PLN 25,93 PLN
Macromax tabl. powl.(500 mg) - 6 szt. 6 szt. 100% (-) PLN 15,91 PLN
Macromax tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(20 mg) - 9 szt. 9 szt. 100% (-) PLN 13,27 PLN
Macromax tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(20 mg) - 12 szt. 12 szt. 100% (-) PLN 13,67 PLN
Macromax tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(20 mg) - 15 szt. 15 szt. 100% (-) PLN 13,75 PLN
Macromax tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(100 mg) - 3 szt. 3 szt. 100% (-) PLN 12,13 PLN
Macromax tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(100 mg) - 6 szt. 6 szt. 100% (-) PLN 13,99 PLN
Nobaxin tabl. powl.(500 mg) - 6 szt. 6 szt. 100% (-) PLN 27,90 PLN
Azytact tabl. powl.(500 mg) - 3 szt. 3 szt. 50% 6,36 PLN 10,91 PLN
Sumamed® forte proszek do sporz. zaw. doustnej(200 mg/5 ml) - but. 37,5 ml but. 37,5 ml 100% (-) PLN 37,88 PLN
Azycyna® tabl. powl.(500 mg) - 6 szt. 6 szt. 100% (-) PLN 17,50 PLN
Sumamed® tabl. do sporz. zaw. doustnej(500 mg) - 3 szt. 3 szt. 100% (-) PLN 17,92 PLN
Azibiot® proszek do sporz. zaw. doustnej(40 mg/ml) - 1 but. 22,5 ml 1 but. 22,5 ml 100% (-) PLN 20,99 PLN
Azibiot® proszek do sporz. zaw. doustnej(40 mg/ml) - 1 but. 30 ml 1 but. 30 ml 100% (-) PLN 27,99 PLN